top of page
Caută
 • Poza scriitoruluiAlexandru Vasilescu

Fonduri europene de 1-5 milioane Euro pentru firme IT

Firmele beneficiare trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

-să fie înființate până în anul 2019 inclusiv; -să fi obținut profit din exploatare pe ultimul exercițiu financiar încheiat. Această condiție pare cel mai greu

de îndeplinit având în vedere că startup-urile IT inovatoare investesc mult în cercetare-dezvoltare fără să obțină profit. -să nu înregistreze obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

 • a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

-să nu mai fi beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanțare. -să nu mai fi obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii;

Din bugetul total de 50 de milioane de euro pentru firmele IT, se vor aloca:

 • 45 milioane euro sub formă de ajutoare de stat.


5 milioane de euro sub formă de ajutoare de minimis.

Ajutoarele de stat - cheltuielile eligbile

Ajutoarele de stat vor avea valori între 1 și 5 milioane de euro pe proiect, cu diverse niveluri maxime și minime de intensitate, în funcție de natura activităților și de dimensiunea firmei.

Astfel, vor fi ajutoare de stat pentru: investiții,  proiecte de cercetare și dezvoltare, proiecte de inovare ale IMM-urilor, investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale.

Ajutoarele de stat pentru investiții vor avea cea mai mare intensitate de sprijin: 70% pentru microîntreprinderi și firmele mici și 60% pentru firmele mijlocii. Bucureștiul și județul Ilfov și Regiunea Vest sunt incluse la acest sprijin, dar cu intensitate mai mică: 55%- micro și firme mici și 45% firmele mijlocii în Ilfov, respectiv 30% micro și mici și 20% mijlocii, în București.

Cheltuielile eligibile la ajutoarele de stat pentru investiții vor include, printre altele:

 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune),

 • amenajarea data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect

 • achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal și achiziționarea numelui de domeniu, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică.

La celelalte tipuri de ajutoare de stat, intensitățile sprijinului nerambursabil variază între 20% și 55%, dar sunt disponibile în toată țara.

Aici, cheltuielile eligibile pot include și cheltuielile cu personalul, deplasările, consultanța de inovare, după caz. În unele cazuri fondurile eurppene pot acoperi achiziții de instumente și echipamente.


Ajutorul de minimis - cheltuielile eligibile

Partea de ajutor de minimis este mai mică și nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Suma maximă aprobată va fi de 200.000 de euro,

Cheltuielile eligibile la ajutoarele de minimis includ, printre altele:

 • cheltuieli obligatorii de informare și publicitate pentru proiect - conform prevederilor din Ghidul solicitantului și Manualului de identitate vizuală;

 • promovarea produsului/serviciului dezvoltat prin proiect;

 • cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanțării;

 • instruire/formare profesională specifică,

 • deplasări,

 • achiziția de echipamente TIC - numai pentru echipa de management,

 • în cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală - conferințe, publicări, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau open source,

 • servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații.

CAEN-uri eligibile:

 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

 • 2612 Fabricarea altor componente electronice

 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

 • 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

 • 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

 • 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

 • 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

 • 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

 • 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Pentru contactare completati formularul de pe https://www.accar.ro/formular-digitalizare-imm sau ne gasiti la numarul de telefon 0722342141.

37 afișări0 comentarii
bottom of page
gtag('config', 'AW-799313118');