top of page
Caută
 • Poza scriitoruluiAlexandru Vasilescu

Fonduri europene pentru Digitalizarea IMM-urilor non IT 30.000 -100.000 euro

Această linie de finanțare are un buget total de 100 de milioane de euro și se adresează microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii din toate domeniile, cu excepția celor de IT.

Aceste firme vor putea obține fonduri nerambursabile de 30.000 euro - 100.000 euro pentru a-și achiziționa diverse dispozitive și softuri de digitalizare a activității.

Printre altele, firmele românești își vor putea achiziționa și soluții de automatzare software pentru lucru repetitiv, adică RPA - robotc process automation, tehnologie la care lider mondial este „decacornul” româno-american UiPath.

Concret, activitățile eligibile de digitalizare acestor firme vor fi:

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;

 • Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;

 • Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA;

 • Activități aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;

 • Activități aferente achiziționării unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;

 • Activități aferente achiziționării soluției de semnătură electronică;

 • Activități de trecere a arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil;

 • Activități aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;

 • Activități aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;

 • Activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS;

 • Activități aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire (cu excepția pachetelor de reseller)

 • Activități aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software / hosting / rețele.

 • Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare si/sau managementul proiectului (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului);

 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;

 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC (Programul Operațional Competitivitate).


Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare

011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014 Creșterea animalelor

015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

031 Pescuitul

032 Acvacultura

051 Extracția cărbunelui superior

052 Extracția cărbunelui inferior

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

105 Fabricarea produselor lactate

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1081 Fabricarea zahărului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

110 Fabricarea băuturilor

120 Fabricarea produselor din tutun

131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

191 Fabricarea produselor de cocserie

192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2051 Fabricarea explozivilor

206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oțelului

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

254 Fabricarea armamentului și muniției

301 Construcția de nave și bărci

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

641 Intermediere monetară

642 Activități ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

651 Activități de asigurări

652 Activități de reasigurare

653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

80 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

コメント


bottom of page
gtag('config', 'AW-799313118');