top of page
Caută
  • Poza scriitoruluiAlexandru Vasilescu

PUNCTAJ START-UP NATION 2020 – GRILA OFICIALA 29 octombrie 2020
Domeniul de activitate – în funție de punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN* (maximum 20 puncte)


1 Producţie 20 puncte

2 Serviciile/industriile creative** 15 puncte

3 Servicii 10 puncte

4 Comerţ şi alte activităţi 5 puncte


Inovare (maximum 10 puncte)


1 Se angajează (sub sancțiunea nedecontării AFN) să prezinte, la data depunerii cererii de

rambursare, a unui contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau a unui

document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de

cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea,

solicitantul folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre

asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau

la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor. 10 puncte


2 Solicitantul nu folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul

dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la

OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.

0 puncte


Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante (maximum 15 puncte)


1 6000 lei 15 puncte

2 5000 lei 10 puncte

3 4000 lei 5 puncteCriterii aferente investiţiei (maximum 15 puncte)


1 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai

mare sau egală cu 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 15 puncte


2 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai

mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 10 puncte


3 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai

mare sau egală cu 40% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 5 puncte


Criterii aferente asociaților/acționarilor (maximum 10 puncte)


1 Nici unul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de asociat într-o

societate comercială până la data depunerii planului de afaceri. 10 puncte


2 Acționarii/asociații solicitantului au mai avut calitatea de asociat într-o societate

comercială până la data depunerii planului de afaceri. 0 puncte


Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul întreprinderii (maximum 5 puncte)


1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă permanent (cu normă întreagă)

creat în plus față de cel obligatoriu 5 puncte


Densitate IMM (maximum 5 puncte)

1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele*** în care număr de IMM la nivel

județean/ 100 locuitori < 4 5 puncte


2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele*** în care număr de IMM la nivel

județean/ 100 locuitori >= 4 0 puncte


Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte)


1 Achiziția și găzduirea pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării

proiectului a unui site Web de prezentare a firmei/afacerii 2 puncte


2 Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea

implementării proiectului a unei aplicații software de contabilitate 2 puncte


3 Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea

implementării proiectului a unei aplicații de transmitere on-line a comenzilor de către

clienți (de exemplu: comenzi on-line B2B, magazine on-line, sistem de rezervări on-line,

etc). 4 puncte


4 Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea

implementării proiectului a unei aplicații de facturare electronică 2 puncte


Criterii cu privire la achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice

în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse

regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat

finanţare (maximum 10 puncte)


1 Echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de

energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru

eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală

cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 10 puncte


2 Echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de

energie, sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru

eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere sub 50% din

valoarea totală a cheltuielilor eligibile. 0 puncte
Listele de judet în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4:

Bucureşti

Ilfov

Cluj

Bihor

Braşov

Timiş

Constanța48 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page
gtag('config', 'AW-799313118');