top of page
Caută
  • Poza scriitoruluiAlexandru Vasilescu

Infiintare SRL-D

Actualizată în: 15 feb. 2019

Actele necesare pentru deschiderea SRL-ului Debutant si pas cu pas etapeleI) Actele necesare

Pentru cetateni romani:

1) Copie dupa CI ( Cartea de identitate) a asociatilor si administratorilor

2) Copie dupa dovada detinerii spatiului unde se va stabili sediul social al firmei ex: contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenire, contract de inchiriere etc.(*in cazul in care nu este trecut numarul casei pe dovada, mai este necesar si o adeverinta de rol de la primarie)

3) Dovada detinerii sau dreptului de a utiliza spatiul ( contract de comodat, contract de inchiriere sau contract vanzare-cumparare)

4) Acordul asociatiei de locatari ( daca sediul social va fi la bloc)

5) Specimen de semnatura * notar ( este necesare rezervarea denumirii societati)

6) Declaratie de asociat (unic) si/sau administrator *notar ( este necesare rezervarea denumirii societati)

7) Procura, catre noi pentru depunerea dosarului la Registrul Comertului *notar ( este necesare rezervarea denumirii societati)

8) Dovada depuneri capitalului social la banca, valoare minima 200 lei per total.II) Pas cu pas ( fiecare etapa se efectua de catre societatea noastra)


1) Rezervare denumire, 3-5 variante

2) Semnarea actelor

3) Depunerea dosarului la Registrului Comertului

4) Transmiterea actelor de la Registrului Comertului


III) Conditii de indeplinire:


1) Anterior datei inmatricularii societatii în registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spatiul Economic European; 2) Infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale  ordonantei de urgenta; 3) completeaza o declaraţie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, din care sa rezulte  ca îndeplineste conditiile prevazute la lit. b), pe care o depune la registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.IV) Beneficii:


1) Scutirea de la plata taxei pentru operatiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

2) Acordarea unei alocatii financiare nerambursabile, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie, reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare;

3) Garantarea în proportie de 80% a unui credit de pâna la 80.000 euro echivalentul în lei, contractat de beneficiar în vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M.


V) Se pierde calitatea de SRL Debutant in urmatoarele cazuri:


1) La data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrarii;

2) La data la care oricare dintre autoritatile competente constata ca societatea nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 6/2011;

3) La data la care activitatea microîntreprinderii apartinând întreprinzatorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declansata procedura de insolventa;

4) La împlinirea a 45 de zile lucratoare de la data scadentei unei obligatii fiscale neîndeplinite;

5) La data depunerii situatiei financiare semestriale sau anuale, daca cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.

#deschideresrl_d #infiintaresrl_d #srl_d #actenecesaresrl_d

208 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate
bottom of page
gtag('config', 'AW-799313118');